مصالح کف سازی سخت صنعتی ( بتن سخت ملاتی ) Top Create - HD

مصالح کف سازی سخت صنعتی ( سیستم ملاتی ) یک پوشش پایه سیمانی آماده برای مصرف از ترکیب کانی های سخت معدنی و سرباره های صنعتی با دانه بنb